Quản trị

Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

"Học ăn" từ hai cố đô

2017 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Tác giả

Thanh Thảo

Số đăng ký, Nguồn trích

Nguồn Báo Bình Định.- 2017 .- Số đặc biệt(6551+6552+6553).- tr.19
ĐKCB BTC.005086

Chi tiết

Nét tinh tế văn hóa ẩm thực chuyển tiếp văn hóa từ Champa đến Đại Việt cùng hòa quyện nét riêng, chung được thể hiện qua các món ăn đặc trưng trên vùng đất Bình Định.