Quản trị

Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Chất lượng cá sau khai thác là yếu tố quyết định

2017 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Tác giả

Thu Hiền

Số đăng ký, Nguồn trích

Nguồn Báo Bình Định.- 2017.- Số 6556.- tr.4
ĐKCB BTC.005088

Chi tiết

Nhấn mạnh yếu tố chất lượng tập trung tại khâu xử lý kỹ thuật tại chổ của ngư dân, mối liên kết ngư dân với doanh nghiệp chưa thật sự bền vững, cơ sở hạ tầng,... làm ảnh hưởng đến hiệu quả của chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu cá ngừ đại dương Bình Định.