Quản trị

Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Giải pháp nâng cao hiệu quả chăn nuôi: Đề án phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

2017 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Tác giả

Phạm Tiến Sỹ

Số đăng ký, Nguồn trích

Nguồn Báo Bình Định.- 2017.- Số 6554.- tr.3
ĐKCB BTC.005087

Chi tiết

Giới thiệu đề án và kết quả bước đầu chăn nuôi bò thịt chất lượng cao giai đoạn 2015-2020 được triển khai trên địa bàn tỉnh Bình Định; giải pháp tăng đàn, hướng đến mục tiêu năm 2020 sản lượng thịt bò hơi trong chăn nuôi nông hộ xuất chuồng đạt 48.405 tấn,..