Quản trị

Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Nỗ lực góp phần phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh: Hiệp hội Du lịch Bình Định

2017 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Tác giả

Nguyên Vũ

Số đăng ký, Nguồn trích

Nguồn Báo Bình Định.- 2017.- Số 6559.- tr.3
ĐKCB BTC.005089