Quản trị

Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Giòn thơm bánh tráng củ lang

2017 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Tác giả

Đ.T.L

Số đăng ký, Nguồn trích

Nguồn Báo Bình Định.- 2017.- Số 6559.- tr.7
ĐKCB BTC.005090

Chi tiết

Giới thiệu cách thưởng thức, kỹ thuật làm bánh tráng củ lang của người Tam Quan (Hoài Nhơn) - Bình Định.