Quản trị

Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Phải làm cho ra người chủ mưu phá rừng

2017 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Tác giả

Trọng Lợi

Số đăng ký, Nguồn trích

Nguồn Báo Bình Định.- 2017.- Số 6570.- tr.8
ĐKCB BTC.005095

Chi tiết

Khái quát diễn biến liên quan vụ chặt, phá rừng gần 61ha tại tiểu khu 1, xã An Hưng (An Lão) và phương hướng chỉ đạo của tỉnh Bình Định.