Quản trị

Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Nâng cao giá trị gia tăng của cây dừa

2017 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Tác giả

Phạm Tiến Sỹ

Số đăng ký, Nguồn trích

Nguồn Báo Bình Định.- 2017.- Số 6571.- tr.3
ĐKCB BTC.005096

Chi tiết

Giới thiệu tiềm năng cây dừa tập trung tại ba huyện: Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát với 9000ha và các giải pháp duy trì, cải tạo, phát triển vườn dừa cùng đầu ra cho các sản phẩm từ cây dừa theo quy hoạch đề án, tầm nhìn của tỉnh Bình Định đến năm 2020.