Quản trị

Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Phát triển kinh tế biển trở thành ngành mũi nhọn: Hoài Nhơn

2017 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Số đăng ký, Nguồn trích

Nguồn Báo Bình Định.- 2017.- Số 6571.- tr.4
ĐKCB BTC.005097

Chi tiết

Khẳng định mũi nhọn kinh tế của huyện Hoài Nhơn tập trung phát triển kinh tế biển; hướng đầu tư chiến lược trong phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển đội tàu cá công suất lớn,... xây dựng thương hiệu đặc sản hải sản Hoài Nhơn.