Quản trị

Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Đi về nơi "thốn tâm thiên cổ": Lộc Xuyên Đặng Quý Địch

2017 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Tác giả

Trường Đăng

Số đăng ký, Nguồn trích

Nguồn Báo Bình Định.- 2017.- Số 6573.- tr.8
ĐKCB BTC.005098

Chi tiết

Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp, tác phẩm của nhà Bình Định học - Lộc Xuyên Đặng Quý Địch cùng những trăn trở cuối đời của ông còn dang dở.