Quản trị

Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Xung kích - gương mẫu - đoàn kết - sáng tạo: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIII

2017 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Tác giả

Hồng Phúc

Số đăng ký, Nguồn trích

Nguồn Báo Bình Định.- 2017.- Số 6578.- tr.1,9
ĐKCB BTC.005100

Chi tiết

Tiến trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022 với chủ đề "Xung kích - gương mẫu - đoàn kết - sáng tạo"; báo cáo tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017,.... ; anh Nguyễn Đắc Vinh tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022.