Quản trị

Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời

2017 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Tác giả

Ngọc Tú

Số đăng ký, Nguồn trích

Nguồn Báo Bình Định.- 2017.- Số 6579.- tr.1,9
ĐKCB BTC.005102

Chi tiết

Giới thiệu tiến trình Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022 Hội khuyến học tỉnh Bình Định; báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017,... ông Huỳnh Đăng Khanh tái đắc cử Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh, nhiệm kỳ 2017-2022.