Quản trị

Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Tăng trưởng công nghiệp cao nhất 5 năm: Kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2017

2017 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Tác giả

Thu Hiền

Số đăng ký, Nguồn trích

Nguồn Báo Bình Định.- 2017.- Số 6579.- tr.3
ĐKCB BTC.005103

Chi tiết

Tổng kết tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2017 của tỉnh Bình Định, trong đó ấn tượng với sản xuất nông nghiệp tăng trưởng lên mức 3,31%,... đưa tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 7,29%.