Quản trị

Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Tận lực cho sứ mệnh vẻ vang: Kỷ niệm 65 năm Đoàn tuồng liên khu V - Nhà hát Tuồng Đào Tấn

2017 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Số đăng ký, Nguồn trích

Nguồn Báo Bình Định.- 2017.- Số 6580.- tr.1,8
ĐKCB BTC.005104

Chi tiết

Giới thiệu lịch sử thành lâp, quá trình xây dựng và trưởng thành của nhà hát tuồng Đào Tấn, tiền thân Đoàn tuồng liên khu V trong 65 năm qua.