Quản trị

Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Không ngừng tìm tòi, đổi mới: Công chức trẻ giỏi toàn quốc 2017 Nguyễn Ngọc Hóa

2017 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Tác giả

Nguyễn Văn Trang

Số đăng ký, Nguồn trích

Nguồn Báo Bình Định.- 2017.- Số 6585.- tr.5
ĐKCB BTC.005106

Chi tiết

Giới thiệu công chức trẻ giỏi toàn quốc 2017 Nguyễn Ngọc Hóa cán bộ Sở KH&CN tỉnh Bình Định đã đi đầu trong cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người dân, khi vận dụng sáng tạo phần mềm công nghệ vào công việc cụ thể tại đơn vị.