Quản trị

Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Thu hút nhiều doanh nghiệp Nhật Bản: Hoạt động xúc tiến đầu tư

2017 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Tác giả

Nguyễn Hân

Số đăng ký, Nguồn trích

Nguồn Báo Bình Định.- 2017.- Số 6590.- tr.3
ĐKCB BTC.005108

Chi tiết

Tín hiệu khả quan hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Bình Định trong 9 tháng đầu năm 2017, khi có 14 nhà đầu tư đến từ Nhật Bản với tổng số vốn lên tới 59 triệu USD.