Quản trị

Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Chủ nhân giải Nobel Vật lý 2017 và "duyên nợ" với Quy Nhơn

2019 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Tác giả

Đăng Thư

Số đăng ký, Nguồn trích

Nguồn Báo Bình Định.- 2017.- Số 6591.- tr.4
ĐKCB BTC.005109

Chi tiết

Giới thiệu 3 chủ nhân Vật lý đạt giải Nobel từng gắn bó duyên nợ từ những ngày đầu với Quy Nhơn, với trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành(ICISE) - Quy Hòa: GS Barry Clark Barish, GS Rainer Weiss và GS Kip Stephen Thorne.