Quản trị

Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Vượt thách thức, nỗ lực về đích đúng tiến độ: Thi công hầm đường bộ Cù Mông

2017 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Tác giả

Tố Uyên

Số đăng ký, Nguồn trích

Nguồn Báo Bình Định.- 2017.- Số 6605.- tr.3
ĐKCB BTC.005114

Chi tiết

Ghi nhận những nỗ lực của hơn 500 cán bộ, công nhân của liên doanh các nhà thầu tập trung thi công hầm đường bộ Cù Mông, phấn đấu cuối tháng 1.2018 sẽ thông hầm.