Quản trị

Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Tập trung nâng cấp lưới điện nông thôn

2017 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Tác giả

Tố Uyên

Số đăng ký, Nguồn trích

Nguồn Báo Bình Định.- 2017.- Số 6604.- tr.3
ĐKCB BTC.005113

Chi tiết

Những nỗ lực vượt khó và kết quả tích cực của công ty điện lực Bình Định trong quản lý, cải tạo nâng cấp lưới điện nông thôn hiện đã có 158/159 thôn, bản được cấp điện từ điện lưới quốc gia.