Quản trị

Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Gốm cổ Champa có nhiều mối quan hệ với Đại Việt

2017 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Tác giả

Hoài Thu

Số đăng ký, Nguồn trích

Nguồn Báo Bình Định.- 2017.- Số 6608.- tr.8
ĐKCB BTC.005116

Chi tiết

Khái quát tiến trình lịch sử, kỹ thuật nung, màu men,.... cùng nhận định thống nhất tại Hội thảo khoa học quốc tế "Gốm cổ Bình Định - Vương quốc Vijaya và mối quan hệ với kinh đô Thăng Long - Đại Việt(thế kỷ XI-XV)" đúc kết từ 19 bài tham luận của các học giả trong nước và quốc tế đã làm rõ thêm về xuất khẩu gốm cổ Bình Định trong hệ thống thương mại biền Châu Á  và trong bối cảnh giao lưu kinh tế - văn hóa với các nước trong khu vực Đông Nam Á.