Quản trị

Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Tái cơ cấu Tổng công ty PISICO

2017 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Tác giả

Nguyên Vũ

Số đăng ký, Nguồn trích

Nguồn Báo Bình Định.- 2017.- Số 6609.- tr.4
ĐKCB BTC.005117

Chi tiết

Định hướng chiến lược trong việc tái cơ cấu Tổng công ty PISICO, phát triển theo mô hình tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành nghề sau khi đã mua lại phần vốn nhà nước tại PISICO, gồm Công ty Ánh Vy, Công ty Anh Việt, Công ty cổ phần Cảng thị Nại, Dự án du lịch L'avennir Quy Nhơn Hotel,....