Quản trị

Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Sùng đất - món "đặc sản" quê nghèo

2017 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Tác giả

Diệp Thị Diệu

Số đăng ký, Nguồn trích

Nguồn Báo Bình Định.- 2017.- Số 6608.- tr.7
ĐKCB BTC.005115

Chi tiết

Giới thiệu kỹ thuật đào, chế biến, cách thưởng thức,... món ngon đặc sản sùng đất của bà con nông dân xã An Hòa, Tân An (huyện An Lão)-Bình Định.