Quản trị

Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

"Xây được nhà lại lo trả nợ": Nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới ở Phù Cát

2018 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Tác giả

Thế Hà

Số đăng ký, Nguồn trích

Nguồn Báo Bình Định.- 2018.- Số 6772.- tr.4
ĐKCB BTC.005159

Chi tiết

Thực tại khó khăn khi xây dựng nông thôn mới tại huyện Phù Cát, tập trung là nợ xây dựng cơ bản trong khi nguồn vốn đối ứng của địa phương chủ yếu là đấu giá quyền sử dụng đất đã dẫn đến tình trạng nợ đọng kéo dài, khó thanh toán.