Quản trị

Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Nghiên cứu đánh giá khả năng thoát lũ cho khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão cửa Tam Quan Bình Định

2014 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Chủ đề

Thủy lợi

Số đăng ký, Nguồn trích

Nguồn Conference: Hội nghị Khoa học thường niên (T1/2014), Volume: ISBN: 978-604-82-1388-6

Chi tiết

Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Tam Quan, xã Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định là một trong những khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão quan trọng của tỉnh Bình Định, nằm trong quy hoạch xây dựng các khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão của Chính phủ tới năm 2020[2]. Tại khu vực này, các quá trình động lực học sông - biển gây ra hiện tượng bồi tụ-xói lở bờ biển, làm biến dạng các cồn cát khu vực cửa, đặc biệt là hiện tượng bồi lấp luồng tàu ra vào cửa biển Tam Quan gây ra nhiều thiệt hại cho giao thông vận tải thủy, cũng như làm giảm khả năng thoát lũ của cửa này. Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu chế độ thủy động lực cửa Tam Quan bằng mô hình MIKE 21FM và tính toán kiểm tra khả năng thoát lũ của cửa Tam Quan. Các kết quả của nghiên cứu sẽ là cơ sở khoa học quan trọng cho việc lựa chọn phương án chỉnh trị, đảm bảo khả năng thoát lũ, ổn định luồng ra vào cửa biển Tam Quan.