Quản trị

Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Hội làm vườn Bình Định: Chặng đường 30 năm thành lập và trưởng thành

2015 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Tác giả

Chưa xác định

Số đăng ký, Nguồn trích

Nguồn Báo Kinh tế nông thôn, số 51 (1006), T6, 18/12/2015, tr. 04

Chi tiết

Hội làm vườn Bình Định, Kinh tế, Nông thôn, Nông nghiệp