Quản trị

Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Đánh giá cuộc cách mạng Tây Sơn và vai trò lịch sử của Nguyễn Huệ

1956 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Tác giả

Trần Huy Liệu

Số đăng ký, Nguồn trích

Nguồn Tập san nghiên cứu Văn Sử Địa, số 14 (02/1956)

Chi tiết

/Địa chí Bình Định/, /Lịch sử/, Nhà Tây Sơn, /Nhân vật/, {Nguyễn Huệ}