Quản trị

Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Cuộc khởi nghĩa của nông dân Tây Sơn qua một ít bức thư của người ngoại quốc đã ở Việt Nam đương thời

1956 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Tác giả

Bạch Hào

Số đăng ký, Nguồn trích

Nguồn Tập san nghiên cứu Văn Sử Địa, số 14 (02/1956)