Quản trị

Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Một số tài liệu về vấn đề ruộng đất thời Quang Trung

1956 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Tác giả

Chưa xác định

Số đăng ký, Nguồn trích

Nguồn Tập san nghiên cứu Văn Sử Địa, số 14 (02/1956)