Quản trị

Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Những vấn đề lịch sử về Nguyễn Trung Trực

2009 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Tác giả

Lê Công Lý

Số đăng ký, Nguồn trích

Nguồn Tạp chí Xưa và Nay, 2009 .- Số 341 (tháng 10)

Chi tiết

Nguyễn Trung Trực có tên khai sinh là Nguyễn Văn Lịch, còn gọi là Chơn (khi đốt tàu Espérance [Hi vọng] xong mới đổi tên thành Nguyễn Trung Trực). Theo gia phả tại xóm Nghề (ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thì ông nội cùa Nguyễn Trung Trực là Nguyễn Văn Đạo, vốn là ngư dân ờ xóm Lưới (ven biển), nay thuộc thôn Vĩnh Hội, xã Cát Tiến, huyện Phủ Cát, tinh Bình Định.